Dławica piersiowa: jak diagnozować i leczyć zgodnie z najnowszymi wytycznymi

Dławica piersiowa: jak diagnozować i leczyć zgodnie z najnowszymi wytycznymi


Dławica piersiowa: jak diagnozować i leczyć zgodnie z najnowszymi wytycznymi

Dławica piersiowa to jedna z najczęstszych chorób układu sercowo-naczyniowego, która objawia się bólem w klatce piersiowej spowodowanym niedokrwieniem serca. Jednakże, dzięki postępom w dziedzinie medycyny, diagnozowanie i leczenie dławicy piersiowej stało się bardziej precyzyjne i skuteczne. Poniżej przedstawiamy najnowsze wytyczne dotyczące tej choroby.

1. Diagnozowanie dławicy piersiowej
Badanie podstawowe – elektrokardiografia (EKG): Elektrokardiografia jest podstawowym narzędziem diagnostycznym przy podejrzeniu dławicy piersiowej. Jest to nieinwazyjny sposób monitorowania aktywności elektrycznej serca. Wynik EKG może dostarczyć wstępnych informacji na temat niedokrwienia mięśnia sercowego.

Badanie obrazowe – angiografia wieńcowa: Angiografia wieńcowa wykorzystuje podanie środka kontrastowego do naczyń wieńcowych, a następnie wykonanie serii zdjęć rentgenowskich. Jest to bardziej precyzyjna metoda, która pozwala na dokładną ocenę stopnia zwężenia naczyń wieńcowych.

Test wysiłkowy: Test wysiłkowy jest wykonywany na podobnej zasadzie jak EKG, ale od pacjenta wymaga się fizycznego wysiłku. Podczas testu monitoruje się EKG i ocenia, czy pojawiają się objawy dławicy piersiowej w reakcji na wysiłek.

2. Leczenie dławicy piersiowej
Zmiany stylu życia: Pierwszym krokiem w leczeniu dławicy piersiowej jest wprowadzenie zmian w stylu życia. Należy ograniczyć spożycie tłuszczów i soli, zwiększyć aktywność fizyczną, rzucić palenie i regularnie monitorować poziom cholesterolu.

Leki: Farmakoterapia jest skutecznym sposobem leczenia dławicy piersiowej. Zastosowanie leków takich jak nitraty, beta-blokery czy inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę może pomóc w łagodzeniu objawów oraz poprawie jakości życia pacjenta.

Angioplastyka wieńcowa: Angioplastyka wieńcowa jest inwazyjnym zabiegiem wykonywanym w celu rozwinięcia zwężonych naczyń wieńcowych. Podczas procedury, cienki cewnik jest wprowadzany do naczynia przez tętnicę udową lub ramienną i za pomocą balonika rozwierca się zwężone miejsce, a następnie umieszcza się stent w celu utrzymania drożności tętnicy.

3. Profilaktyka i postępowanie po zabiegach
Po przeprowadzeniu procedury angioplastyki wieńcowej ważne jest, aby pacjent przestrzegał wszelkich zaleceń i zastosował się do programu rehabilitacyjnego. Profilaktyka dławicy piersiowej obejmuje utrzymanie odpowiedniej wagi, aktywność fizyczną, kontrolę ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu, a także unikanie stresu.

4. Nowe metody diagnozowania i leczenia
Wraz z postępem technologii, pojawiają się nowe metody diagnozowania i leczenia dławicy piersiowej. Jedną z nich jest tzw. tomografia komputerowa wieńcowa (TKW). Jest to nieinwazyjne badanie obrazowe, które umożliwia dokładną ocenę naczyń wieńcowych.

Innym nowym rozwiązaniem jest terapia genowa, która może wpływać na proces tworzenia naczyń krwionośnych i poprawiać ukrwienie serca.

Podsumowując, diagnozowanie i leczenie dławicy piersiowej wymaga skrupulatności i zastosowania najnowszych wytycznych. Dzięki odpowiedniemu monitorowaniu, zmianom w stylu życia, stosowaniu leków oraz wykonywaniu inwazyjnych zabiegów, możemy skutecznie kontrolować objawy tej choroby oraz poprawić jakość życia pacjentów.