Lean management w ochronie zdrowia i medycynie

3
1932

Chyba nikt, komu choć raz przyszło czekać na wizytę u specjalisty kilka miesięcy, nie ma wątpliwości, że polska służba zdrowia wymaga zmian. I choć całościowa reforma nie zależy od osób zarządzających daną placówką, to jednak mogą one zrobić bardzo dużo, by dany szpital czy przychodnia działały o wiele lepiej.

Świadczy o tym chociażby podejście osób pracujących w rejestracji.

Można pozostawić pacjentów „samym sobie”, dając im numerki czy też umawiając na konkretną godzinę. Niby to dobrze, ale… kiedy pojawi się jakakolwiek zmiana (na przykład jedna wizyta się przedłuży), już zaczynają się kłopoty.

Można także wywoływać kolejne osoby (czy też numerki, RODO!), by nikt nie miał wątpliwości, kto teraz powinien wejść do gabinetu i by wszyscy pacjenci byli spokojni o swoją kolejkę. Prawda, że to dużo ułatwia?

Lean management w leczeniu
Lean management w leczeniu chorywch i medycynie

Takich udogodnień można wprowadzić do działania placówek służby zdrowia całe mnóstwo. Najważniejsza jednak jest tu zmiana myślenia. Jednym ze sposobów zarządzania, które wprowadza porządek i klarowność jest Lean management.

Choć metoda ta powstała w zakładach produkcyjnych, z czasem okazało się, że można ją z powodzeniem stosować także w innych branżach – w tym w służbie zdrowia.

Lean management w ochronie zdrowia na świecie

Lean to idea wytwarzania więcej w krótszym czasie, a jednocześnie na mniejszej przestrzeni i z użyciem mniejszej ilości energii – wszystko po to, by dostarczać klientom (pacjentom) to, czego potrzebują.

System Lean healthcare jest nowym – zaledwie czternastoletnim – projektem wdrażanym w szpitalach na terenie Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Anglii i Włoch. Przynosi tam spektakularne sukcesy, gdyż dzięki niemu następują: obniżenie kosztów, zmniejszenie zapasów, ograniczenie procedur, a także zwiększony przepływ pacjentów.

System może być stosowany zarówno w małych, jak i w dużych placówkach, ponieważ narzędzia i metody, jakie oferuje, uzależnione są od ich potencjału rozwojowego. Instytucje, które promują lean management w ochronie zdrowia to Institute for Healthcare Improvement, Agency for Healthcare Research and Quality i National Coalition on Health Care.

Filozofia Lean healthcare w ochronie zdrowia

Lean healthcare (lean w służbie zdrowia) to – jeśli wolno tak powiedzieć – odłam systemu produkcyjnego Lean manufacturing, który powstał w przemyśle motoryzacyjnym. Dosłowne tłumaczenie tego słowa to „szczupłe zarządzanie”.

Na czym polega?

Ma ono na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania danej organizacji poprzez eliminowanie marnotrawstwa, ograniczenie zakłóceń, zminimalizowanie zbędnych ruchów, poprawę przepływu danych i informacji. Lean healthcare to odmiana Lean manufacturing, która dostosowana jest do specyfiki działania służby zdrowia.

Jakie metody stosowane są w koncepcji Lean healthcare?
Koncepcja lean w służbie zdrowia koncentruje się na trzech obszarach, które stanowią podstawę zmian.

Są to:

 1. Eliminacja marnotrawstwa,
 2. Zmniejszenie przeciążenia oraz
 3. Optymalizacja nierównomierności.
Lean management w medycynie
Lean management w medycynie / Lean Healthcare w ochronie zdrowia

Marnotrawstwo w służbie zdrowia

Mimo ciągłego niedofinansowania służby zdrowia ma tu miejsce wiele marnotrawstwa, którego wyeliminowanie może przynieść ogromne oszczędności.

Jakie straty powstają w służbie zdrowia?

 • Zbędny ruch – zbędne przemieszczanie się personelu związane z nieodpowiednią organizacją stanowisk pracy i zbędne przemieszczanie się pacjentów pomiędzy poszczególnymi ośrodkami.
 • Oczekiwanie – przestoje spowodowane długimi, nieuzasadnionymi okresami oczekiwania pacjentów na leczenie, wizyty, diagnozę, badanie itp.
 • Nadproduktywność – biurokracja, przepisywanie niepotrzebnych leków, zlecanie niepotrzebnych badań.
 • Zbędny transport – przenoszenie pacjentów (a także leków czy materiałów) pomiędzy oddziałami.
 • Błędy medyczne – wymagają podjęcia dodatkowych działań, powtórnych badań, hospitalizacji czy wizyt lekarskich.
 • Nadmierne zapasy – wymuszają koszty związane z magazynowaniem i transportem.
 • Nadmierne przetwarzanie – wykonywanie tych samych badań, wielokrotne przepisywanie danych, kodów i statystyk.
 • Niewykorzystany potencjał pracowników – niewykorzystanie możliwości, czasu pracy, doświadczenia i kompetencji personelu medycznego.

Cele Lean healthcare

Wdrożenie koncepcji lean management w służbie zdrowia to nie tylko zastosowanie metod i narzędzi, jakie ona oferuje. To przede wszystkim zmiana sposobu myślenia pracowników, która zwykle w całym procesie wdrażania lean jest najtrudniejsza. Tylko wspólne dążenie do celu i wspólne szukanie optymalnych rozwiązań może spowodować stałe zmiany w służbie zdrowia (i w każdej innej organizacji).

Jak do tego dążyć?

Zmiana sposobu myślenia odbywa się poprzez szkolenia dla personelu oraz zaangażowanie kadry zarządzającej. Kierownictwo ustala realne i mierzalne cele i straty, jakie należy zminimalizować. Ponadto, celem lean management jest stworzenie jak największej wartości widzianej z perspektywy pacjenta. Poprawa pracy personelu następuje wraz ze stosowaniem wizualizacji, standaryzacji pracy i poprzez umożliwianie pracownikom zgłaszania swoich pomysłów i uwag.

Warto w tym miejscu zapoznać się z narzędziami lean management, które można wykorzystać w tej dziecinie. Więcej na ich temat na tej stronie smartlean.pl/narzedzia-lean-management gdzie opisane zostały wszystkie dostępne narzędzia lean management.

Korzyści płynące z wdrożenia koncepcji lean w służbie zdrowia

Przedstawiliśmy pokrótce metody, jakie oferuje koncepcja lean, oraz rodzaje marnotrawstwa, jakie identyfikuje. Przyszła więc pora na przedstawienie korzyści, jakie można uzyskać, wprowadzając lean do służby zdrowia. Przede wszystkim, lean pozwala na optymalizację procesów zachodzących w danej placówce (lub placówkach).

Co to oznacza?

Wzrasta wydajność pracy personelu, skróceniu ulega czas potrzebny na podjęcie decyzji, a struktura organizacyjna ulega spłaszczeniu i decentralizacji. Ponadto, zmniejsza się marnotrawstwo i przeciążenia, natomiast zwiększa się jakość, bezpieczeństwo opieki i poziom zadowolenia pacjentów. Niebagatelną korzyścią, jaką przynosi wdrożenie koncepcji lean w służbie zdrowia, jest też zwiększenie motywacji i zadowolenia z pracy pracowników.

Lean management w opiece medycznej

Zarządzanie chorobą

Zarządzanie chorobą to koncepcja, która powstała na bazie Lean healthcare. Polega ona na koordynacji procesów leczenia w optymalny – zarówno dla pacjenta, jak i dla placówki i personelu – sposób.

Jakie są jej główne zasady?

 1. Koncentrowanie się na pacjencie (nie na usłudze),
 2. Opracowanie wartości i celów, do których dążymy,
 3. Traktowanie pacjenta jako współodpowiedzialnego partnera,
 4. Zapewnienie wsparcia w rekonwalescencji i powrocie do zdrowia,
 5. Zwiększanie potencjału placówki poprzez sięganie po innowacyjne rozwiązania.

3 KOMENTARZE

 1. Ekstra. Czy lean bierze pod uwagę aktywne oddziaływanie pacjenta w systemie ? Np: wymuszanie zleceń niepotzrebnych badań, nie przestrzeganie zaleceń, podrzucanie staruszków na sor i nieodbieranie ze szpitali, populacyjne parcie na sor etc ? Druga sprawa to jak w Polsce ograniczyć przeciążenie personel;u – drugi cel Leana ?

 2. Mam pewne obawy co do wprowadzenia lean management w służbie zdrowia w Polsce. Sam zamysł uważam za godny uwagi i na pewno racjonalny, jednak znając naszą polską mentalność, z pewnością przeobraziłby się w system, w którym ważniejsze są zasady i przepisy, niż człowiek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here