4Optima sp. z o.o. – Usługi BHP 24

Tadeusza Borowskiego 2 03-475 Warszawa

Opis

Nasza firma oferuje specjalistyczne usługi w zakresie ochrony pracy kobiet, w tym kobiet w ciąży, oraz młodocianych pracowników. Rozumiemy wyjątkowe potrzeby tych grup i zapewniamy, że wszystkie regulacje prawne są przestrzegane, aby zaoferować im bezpieczne i zdrowe warunki pracy. Nasze usługi obejmują analizę ryzyka na stanowiskach pracy, dostosowywanie miejsc pracy do ich specjalnych potrzeb, a także organizację szkoleń z zakresu odpowiednich procedur i praktyk.

Oferowane usługi/produkty:
Szkolenia BHP Wstępne
Szkolenia BHP Okresowe w formie zdalnej i u Państwa.
Obsługa BHP, wsparcie dla Twojej Firmy
Obsługa PPOŻ