Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Wielicka 42/104 30-552 Kraków

Opis

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji (KIRE) prowadzi specjalistyczne kursy dla nauczycieli, które mają na celu wzbogacenie ich wiedzy i umiejętności pedagogicznych. Wśród nich znajdują się kursy z zakresu nowoczesnych metod nauczania, wykorzystania technologii informacyjnych w edukacji czy zarządzania klasą. KIRE kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty nauczania, umożliwiając nauczycielom wypróbowanie nowych technik w bezpiecznym środowisku szkoleniowym, co sprzyja efektywniejszemu przekazywaniu wiedzy uczniom.

Oferowane produkty:
– Studia podyplomowe
– Kursy
– Szkolenia
– Terapeuta środowiskowy
– TELC certyfikaty językowe