Stowarzyszenie PORANEK

Żeromskiego 3 50-321 Wrocław

Opis

Stowarzyszenie PORANEK organizuje ”Festiwal Integracji”, wydarzenie mające na celu promowanie różnorodności i integracji społecznej. Festiwal oferuje występy artystyczne, warsztaty kulturalne, stoiska kulinarnych smaków z różnych stron świata oraz panele dyskusyjne na temat różnorodności kulturowej i społecznej. Jest to przestrzeń, gdzie mieszkańcy różnych kultur i tła mogą się spotkać, wymieniać doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem, co wzmacnia spójność społeczną i wzajemne zrozumienie.

Usługi i produkty:
– Stowarzyszenie Poranek