Nowe przepisy w kodeksie pracy – co zmieniło się w 2021 roku?

Nowe przepisy w kodeksie pracy – co zmieniło się w 2021 roku?

Nowe przepisy w kodeksie pracy – co zmieniło się w 2021 roku?

W roku 2021 w polskim kodeksie pracy wprowadzono zmiany, które mają znaczący wpływ na prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie ustaw prawnych do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz poprawę warunków zatrudnienia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które zaszły w roku 2021.

Skrócony czas pracy dla rodziców

Jedną z istotnych nowości wprowadzonych w roku 2021 jest skrócenie czasu pracy dla rodziców. Zgodnie z nowymi przepisami, pracujący rodzic ma prawo pracować krócej, nie więcej niż 6 godzin dziennie, jeżeli ma dzieci w wieku do 4 lat. Celem tej zmiany jest umożliwienie rodzicom poświęcenia większej ilości czasu na opiekę nad dziećmi w najmłodszych latach ich życia.

Większa ochrona przed zwolnieniem

Wprowadzono również nowe przepisy dotyczące ochrony przed bezpodstawnym zwolnieniem. Teraz pracodawca ma obowiązek uzasadnienia decyzji o zwolnieniu pracownika. Jeżeli pracownik uzna, że zwolnienie było bezprawne, może wnieść sprawę do sądu pracy i domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Nowa regulacja ma na celu zapewnienie większej ochrony pracownikom i ograniczenie nadużyć ze strony pracodawców.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Kolejną istotną zmianą, która zaszła w roku 2021, jest wzrost minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z nowymi przepisami, minimalne wynagrodzenie zostało podniesione do 2800 złotych brutto. Ta zmiana ma na celu zwiększenie dochodów osób o najniższych zarobkach i walkę z ubóstwem pracowniczym. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest corocznie ustalana przez rząd i może ulec zmianie w kolejnych latach.

Nowe zasady pracy zdalnej

Wprowadzone zmiany dotyczą również pracy zdalnej, która stała się powszechna w wyniku pandemii COVID-19. Przepisy wprowadzają obowiązek zawarcia umowy o pracę na piśmie w przypadku pracy zdalnej oraz gwarantują dodatkowe prawa pracownikom wykonującym pracę w tej formie. Pracownik zdalny ma takie same prawa, jak pracownik stacjonarny, m.in. do urlopu, szkolenia i awansu. Nowe regulacje chronią więc pracowników przed ewentualnymi nadużyciami i zapewniają im odpowiednie warunki pracy.

Podsumowując, wprowadzone nowe przepisy w polskim kodeksie pracy w 2021 roku mają na celu poprawę warunków zatrudnienia i ochronę praw pracowników. Skrócenie czasu pracy dla rodziców, większa ochrona przed zwolnieniem, wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz nowe zasady dotyczące pracy zdalnej to tylko niektóre z tych zmian. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie prawa do zmieniających się potrzeb rynku pracy i zapewnienie równych praw dla wszystkich pracowników.